Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata
2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032
17.03.2021 więcej
Ogłoszenie raportu z realizacji programu polityki zdrowotnej pn: Wygraj z boreliozą- Zbadaj się"
Ogłoszenie raportu z realizacji programu polityki zdrowotnej pn:
Wygraj z boreliozą- Zbadaj się"
16.12.2019 więcej
Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lat 2017-2025
Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lat
2017-2025
28.04.2017 więcej
Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym
Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata
2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym
03.01.2017 więcej
Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016- 2025
Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i
skuteczności administracji publicznej na lata 2016- 2025
03.01.2017 więcej
Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 - 2025
Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i
mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego
na lata 2016 - 2025".
21.12.2016 więcej
Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych
(dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka;
projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji,
opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego
na lata 2016-2025
21.12.2016 więcej
Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu
Operacyjnego na lata 2016-2025
21.12.2016 więcej
Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”.
Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2016-2025”.
21.12.2016 więcej
Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2016-2025
21.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się